Pravidla závodu

Pravidla závodu platná pro kvadriatlon i triatlon

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
 2. Závodníci mladší 18-ti let smí startovat pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.
 3. Každý je povinnen se seznámit s pravidly a propozicemi závodu, respektovat také aktuální informace, zveřejněné před závodem na internetových stránkách. Tyto pokyny budou rovněž zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách.
 4. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti propozicím závodu v případě nepředvídatelných okolností.
 6. Závod se koná se plného silničního provozu, dodržujte pravidla silničního provozu na silnicích. Na lesních a polních cestách buďte ohleduplní k ostatním chodcům a cyklistům.
 7. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty, rušit zvěř či poškozovat přírodu. Je zakázáno odhazovat odpadky na trase.
 8. Startovní čísla musí být viditelně umístěna na hrudi závodníka, příp. na řídítkách kola.
 9. Pro disciplínu plavání je zakázáno používání neoprenu bez výjimky.
 10. Čip vraťte v cíli bezprostředně po dokončení závodu. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500,- Kč.
 11. Případné odstoupení ze závodu musí být nahlášeno pořadateli, buď v prostoru cíle nebo na některé z občerstvovacích stanic.
 12. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com